Paardencoaching

paardencoaching Helmond

Waarom zijn paarden zo'n krachtig middel voor coaching?

 

Het werkveld van de paardencoach in Nederland heeft zich de laatste jaren enorm uitgebreid. De werkzame kracht van deze dieren komt steeds meer in het nieuws. Coaching met paarden raakt de kern. Je krijgt via het paard feedback op hoe je communiceert. Paarden voelen haarfijn aan wat oprecht en echt is en kunnen je helpen je persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Als paardencoach werk ik vanuit de omgeving Helmond-Eindhoven met een eigen visie en werkwijze. Ik ben gespecialiseerd in de inzet van paarden voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

 

Ieder kind is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. Er wordt gewerkt vanuit het probleem dat je kind zelf ervaart. Meestal ligt dat in de lijn met de hulpvraag van jou als ouder of verzorger. In de coaching sessies met de paarden wordt vooral uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de belemmeringen. Doordat de begeleiding niet expliciet gericht is op de onmogelijkheden van het kind, zijn sommige kinderen zich er niet eens van bewust dat het coaching is. Ze vinden het leuk om met de paarden om te gaan. Dit versterkt hun interne motivatie.

 

Belangrijke leermomenten tijdens sessies paardencoaching voor het kind zijn:

  • ervaren van succes en respect;
  • versterken van zelfvertrouwen;
  • overwinnen van angsten;
  • herkennen van boosheid;
  • verbeteren van communicatieve vaardigheden;
  • ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positief sociaal contact;
  • vergroten van gevoel voor tijd en ruimte;
  • verbeteren van schoolse vaardigheden;
  • leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen.

 

paardencoaching Helmond

Hoe werkt paardencoaching?

 

Tijdens de paardencoaching sessie brengen we kind (mens) en paard samen. Aan de hand van oefeningen met het paard ervaart het kind over welke kwaliteiten het beschikt, tegen welke blokkades het aanloopt en worden onbewuste patronen zichtbaar en voelbaar gemaakt. Mijn rol daarin als paardencoach is het gedrag van het paard te benoemen en het kind erover na te laten denken en voelen. Daarna ga ik met het kind in gesprek over wat zich in het contact met het paard heeft afspeelt. Hierbij maakt ik steeds de koppeling naar het dagelijks leven van het kind. Het kind omschrijft de situatie tijdens de paardencoaching als spiegel van de werkelijkheid waarin het zelf de antwoorden vindt op zijn vragen.

 

Waarom nou juist paarden?

 

Paarden zijn van nature prooi- en kuddedieren. Om te overleven in de natuur moeten zij gevoelens en intenties van andere dieren kunnen lezen en daarop reageren. Door het leven in de kudde is een paard gericht op leiderschap, samenwerking en balans in de groep. Paarden verstaan alleen lichaamstaal en hebben geen vooroordelen. Deze eigenschappen gebruik ik bij het coachen met paarden. De paarden helpen je door onderbewuste gedragingen van het kind te spiegelen en de paardencoach helpt door dit als feedback terug te koppelen. Paarden kunnen je dus veel vertellen over je eigen gedrag en positie in de maatschappij.