Kindercoaching door middel van sessies

kindercoaching Helmond

Na de kennismaking wordt het coachingstraject gestart. De sessies zullen plaats vinden in mijn praktijk, waarbij ik één op één met een kind zal werken. Na afloop bespreken we gezamenlijk de sessie en vertel ik wat u eventueel thuis zou kunnen doen om uw kind te ondersteunen. Hoe lang het coachingstraject gaat duren hangt af van de hulpvraag. Doorgaans zijn 5 tot 10 sessies voldoende.

 

In de eerste sessie ga ik met het kind op ontdekkingsreis. We leren elkaar kennen en we zoeken samen uit hoe een kind het beste door mij begeleid kan en wil worden. In de vervolgsessies zullen we hier verder aan werken. Dit doen we door middel van samen spelen, tekenen, schilderen, knutselen, bewegen, muziek luisteren en natuurlijk ook praten. Ik volg het kind en speel mee, observeer en luister. Op die manier kan ik zo goed mogelijk op de behoeften van het kind inspelen. Een heel speciale vorm van kindercoaching die ook als therapeutische methode voor volwassenen werkt is paardencoaching. In overleg zet ik die methode in.

kindercoaching Helmond

De invulling van de sessies zal per kind verschillen, aangezien alle kinderen uniek zijn en zich ieder op een verschillende manier openstellen. Ik werk vanuit de visie dat de oplossingen in het kind zelf zitten. Door eerst te ontdekken waar de vaardigheden en krachten van een kind liggen, kan het kind vervolgens leren deze te gebruiken om anders in het leven te staan.

 

Na een aantal sessies vindt er een oudergesprek plaats waarbij we bespreken hoe het gaat, waar we staan en bepalen we het eventuele vervolgtraject. Als een kind aangeeft klaar te zijn, dan is de begeleiding voltooid.

 

Het kind blijft echter altijd welkom! Soms helpt het ze om (af en toe) nog een sessie in te plannen.